Komisia marketingu a partnerov

Meno Funkcia Email Telefón
Ing. Dušan Chvíľa Predseda KMaP BFZ dusanchvila@gmail.com 0908 979 924
Vladimír Hronček člen
Alojz Bernáth člen
Martin Malaník člen
Michal Cabala člen
Matúš Martinka člen
Vladimír Randa člen
Martin Murgač člen
Zväzové novinky