EK BFZ

Meno Funkcia Email
Ing. Ondrej Trnovský Predseda komisie slovto@slovto.sk
Ing. Dušan Chvíľa člen komisie dusanchvila@gmail.com
Ing. Mikuláš Tarči člen komisie mtarci@centrum.sk
Zväzové novinky