ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 ZO DŇA 06.10.2017
06.10.2017, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 ZO DŇA 06.10.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 ZO DŇA 06.10.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v pondelok 9.10.2017 bude zatvorený s dôvodu pracovnej porady sekretárov RFZ a ObFZ vo Vyhniach.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. Termín ukončenia prihlášok je 18.10.2017. 1.kolo je naplánované na 11.-12.11.2017.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S4BA 15.kolo FK Karpaty Limbach – TJ Čunovo 4.11.2017 o 13,30 hod.

 • SZRL+MZRL 9.kolo PFA ŠTK Šamorín – NMŠK 1922 Bratislava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Šamorín – Mliečno.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Peter Ebringer (2000) č.rp.1301661 – dorast / muži – platnosť lekárskej prehliadky od 28.3.2017 do 27.3.2018

 • Matej Patkoš (2003) č.rp.1303880 – žiaci / dorast – platnosť lekárskej prehliadky od 27.9.2017 do 26.9.2018

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 79: Roman Pazenko 1390267 (ŠK Svätý Jur, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 1.10.2017.

U.č. 80: Viktor Bališ 1196699 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v PH. Námietka ku kvalifikácii priestupku. DK žiada KRaD o správnu kvalifikáciu priestupku a na jej základe bude uložená DS. DK pozastavuje menovanému výkon športu od 1.10.2017 do vyriešenia prípadu.

U.č. 81: Csaba Gógány 1296921 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 1.10.2017.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č. 82: Matej Havrila 1208722 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 2.10.2017.

U.č. 83: Peter Kročka 1223916 (ŠK Báhoň, S3BA), od 2.10.2017.

U.č. 84: Tomáš Matuška 1210234 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), od 1.10.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 85: FK Šamorín-Hamuliakovo, (SD3R). Klub podal vyjadrenie k HNS predsedu Tibora Lengyela (hrubé urážky na rozhodcu a vyhrážanie divákov po skončení stretnutia) v 8. kole SD3R, FK Šamorín – Hamuliakovo – FC Rohožník. Ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze v styku s delegovanými osobami počas stretnutí, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 19/1 a 43/1 DP.

U.č. 86: Martin Abrman, rozhodca. DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 12.10.2017 o 16,15 hod. pre vysvetlenie jeho podania na komisiu k zápasu 5.kola prípravky skupiny A1 (PM1).

U.č. 87: Simon Bujna, tréner prípravky( FK Slovan Ivanka pri Dunaji ).DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 12.10.2017 o 16,15 hod pre jeho správanie sa voči rozhodcovi počas a po stretnutí dňa 01.10.2017 na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk awww.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                   
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

a/ kontumácie stretnutia – súťaž PMA1

5.kolo : Malacky – DNV 3 : 0 kont. ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie ) Lokomotíva Devínska Nová Ves – poriadková pokuta 50 Euro ( RS čl.3.5 ) 3.kolo: Vrakuňa – DNV 3 : 0 kont. ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie ) Lokomotíva Devínska Nová Ves – poriadková pokuta 50 Euro ( RS čl.3.5 )

b/ odhlásenie družstva – súťaž PMA1

Zo súťaže PMA1 sa odhlásilo družstvo Lokomotíva Devínska Nová Ves. Dosiahnuté výsledky boli anulované. Družstvá, ktoré majú hrať proti DNV budú mať voľno. Lokomotíva Devínska Nová Ves – poplatok 200,- € ( RS čl.3.6 )

c/ kontumácia stretnutia – súťaž PMC2

5.kolo: Scorpons Bratislava – FK Inter 3 : 0 k ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie ) FK Inter Bratislava – poriadková pokuta 50,- € ( RS čl.3.5 )

d/ dohrávky stretnutí – nehralo sa pre nepriaznivé počasie

PMB1 – 3.kolo: NMŠK – Šamorín, UT 17.10. o 16.00 hod.

e/ posun hracích časov stretnutí – súťaž PMA1 13.kolo

13. kolo : Malacky – PŠC Pezinok UT 10.10. o 17.00 h. ( súbežne s PMB1 )

13. kolo : Rovinka – Senec UT 10.10. 17.00 h. ( súbežne s PMB1 )

13. kolo : FKP – Vrakuňa UT 10.10. 17.00 h. ( súbežne s PMB1 )

f/ posun hracieho času – súťaž PMC1

13.kolo: D.N.Ves – Ivanka p.D., UT 10.10. o 17.00 hod.

g/ súťaž PMD – 3.turnaj

Skupina A

organizátor: FC Petržalka – nedeľa 8.10. so začiatkom o 17.00 hod. účastníci: FC Petržalka, ŠK Slovan, FK Inter, FKM Karlová Ves

Skupina B

organizátor: FKP Dúbravka – sobota 7.10. so začiatkom o 13.00 hod. účastníci: FKP Dúbravka, FK Rača, Slovan Ivanka, FC Petržalka B

Skupina C

organizátor: SFC Kalinkovo – sobota 7.10. so začiatkom o 9.00 hod. účastníci: SFC Kalinkovo, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, FC ŠTK 1914 Šamorín

Skupina D

organizátor: FKM Stupava – nedeľa 8.10. so začiatkom o 9.00 hod. účastníci: FKM Stupava, Lokomotíva Devínska Nová Ves, TJ Jakubov, FC Rohožník

Skupina E

organizátor: ŠK Bernolákovo – sobota 7.10. so začiatkom o 9.00 hod. účastníci: ŠK Bernolákovo, Karpaty Limbach, OŠK Chorvátsky Grob, MŠK Senec

Rozlosovanie stretnutí jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk

Žiadame organizátorov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali na nasledujúce mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk,ivan.konecny@centrum.sk výsledky stretnutí, polčasové výsledky, strelcov gólov ( aj minúty). FK ( ISSF manažéri ) sú povinní pred 1.stretnutím nahodiť do ISSF zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji, hráči musia mať vygenerované členské poplatky pre sezónu 2017/2018.Hrací čas každého stretnutia: 2 x 15 minút, ihriská: rozmery 40 x 25 metrov, hrá sa súbežne na 2 ihriskách resp. na jednom ihrisku, brány: 5 x 2 m, resp. 3 x 2 m, rozhodcovia: laici – tréneri, resp. vedúci družstiev.

h/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i vtomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších amladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga budeorganizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania –

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018, kde saplánuje odohrať celkove 7 kôl do 4.2.2018/. Podrobnosti prihlásenia v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ bude dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 12.10.2017 o 16.30 na štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: M. Martiška, D. Olša, D. Štofik, Ľ. Čižmár, M. Fischer, M. Hrazdira, I. Kočický, L. Lomňančík a P. Olšiak.

Berie na vedomie v oznámenie R. Kicu o ukončení aktívnej činnosti a ďakuje menovanému za jeho žiaľ iba krátke pôsobenie v súťažiach riadených BFZ.

Pozýva na zasadnutie dňa 6.10. J. Slezáka a P. Hegedüsa.

Ospravedlnenia: Kalmár 7.10., 21.10., 4.11.; Vasilenko 23.-28.10.; Ralbovský 14.-15.10., 18.-22.10.; Martiška 15.10., 21.-22.10., 28.-29.10.; Štofik 22.-27.10.; Hegedüs 20.-29.10.; Henček od 5.10.; Marczell 15.10.; Slezák 21.-28.10.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur) sa koná v piatich blokoch :

 • 1. Blok : 28.-29.09.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 20.-22.10.2017 (piatok – nedeľa) – 3 dni

 • 3. Blok : 01.-02.11.2017 (streda – štvrtok) – 2 dni

 • 4. Blok : 16.-18-11.2017 (štvrtok – sobota) – 3 dni

 • 5. Blok : 04.-05.12.2017 (pondelok – utorok) – 2. dni

 • ZS – 04.01.2018 a 09.01.2018

Prihlásení : A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, P. Tóth, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, D. Sakar, M. Pipíška, M, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, A. Horváthm J. Fukatsch, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera, V. Juščák (23). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie(cena 100,- eur) sa koná v štyroch blokoch :

TERMÍN ŠKOLENIA : Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

 • 1. Blok : 05.-06.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni

 • 2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

 • 3. Blok : 10.11.2017 (piatok) – 1 deň

 • 4. Blok : 19.-20.11.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

 • ZS : 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, I. Bobošík, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, P. Bacho, L. Mikita, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, E. Fulmek, P. Jaborek, A. Chvíla, D. Giertli, V. Vittek, E. Valášková, M. Sitiar, V. Riegel, R. Riegel, J. Madleňák, S. Bohmerová, P. Břečka, M. Lukáček, M. Sabo, M. Cintula, M. Čierny, J. Mózsi, Ľ. Noga, I. Zrubec (39). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                     Akcia                              Kategória

Október:

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

November:

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Bratislava) U14, U13 BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ

Prečítané: 197x