ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 ZO DŇA 21.04.2017
21.04.2017, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 ZO DŇA 21.04.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 ZO DŇA 21.04.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 26.kolo MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Lozorno, FO 14.5.2017 o 17,30 hod.

 • MD3R 17.kolo Lok.DNV – MŠK I.Petržalka 25.4.2017 o 17,00 hod. – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • MD3R 20.kolo ŠK Tomášov – SDM Domino “B” 4.5.2017 o 17,30 hod. z dôvodu kolízie s S3BA.

 • SZRL+MZRL 21.kolo PŠC Pezinok – FKP Dúbravka 17.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • SZRL+MZRL 21.kolo OFK D.Lužná – SDM Domino 17.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • SZRL+MZRL 21.kolo ŠK Šenkvice – ŠK Žolík Ma 17.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu

 • SZRL+MZRL 24.kolo ŠK Šenkvice – OFK D.Lužná 2.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci – oprava z minulej US

 • SZRL+MZRL 24.kolo Lok. DNV – MŠK Senec 2.5.2017 o 16,00 hod. starší + 17,30 hod. mladší žiaci (obrátené poradie starší+mladší)

 • SZRL+MZRL 25.kolo OFK D.Lužná – ŠK Vrakuňa 4.5.2017 o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod starší žiaci

Zamietnuté žiadosti o zmenu termínu:

 • SZRL+MZRL 23.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Ružinov Ba, z dôvodu že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa RS čl.3.4 ods.2.

Oznamy:

 • Posledné tri kolá (28., 29. a 30.kolo) S3BA a S4BA sú stanovené takto:

  • S3BA v sobotu 27.5. o 17,00 hod., 3.6. a 10.6.2017 o 17,30 hod.

  • S4BA v nedeľu 28.5. o 17,00 hod., 4.6. a 11.6.2017 o 17,30 hod.

  • FK (FO), ktoré nebudú zainteresované o postup alebo zotrvanie v súťaži, môžu v prípade potreby požiadať o preloženie stretnutia. ŠTK žiada všetky kluby, aby si skontrolovali prípadné kolízie v danom termíne s inými súťažami.

 • Berie na vedomie žiadosť PSČ Pezinok o usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ

Odstupuje na DK:

 • FK Borinka (S4BA), na základe správy delegáta z 21. kola FK Lamač Ba – FK Borinka, nerešpektovanie RS čl.5.6 (farebnosť výstroja)

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.295: Patrik Hruška 1220151 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 17.4.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.296: Ján Marcin 1156073 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 14.4.2017

U.č.297: Július Rýdzi 1312670 (TJ Rovinka, S3BA), od 14.4.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.298: Ladislav Mikita 1351288 (FK Vajnory, S3BA), od 15.4.2017

U.č.299: Martin Štefunko 1231627 (TJ Rovinka, S3BA), od 14.4.2017

U.č.300: Ján Bodics 1110854 (TJ Čunovo, S4BA), od 17.4.2017

U.č.301: Vincent Pípaš 1233460 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 17.4.2017

U.č.302: Mário Malina 1370825 (FK Zahoran Jakubov, S4BA), od 15.4.2017

U.č.303: František Pešl 1098112 (FK Borinka, S4BA), od 15.4.2017

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.304: Jakub Hodulík 1229640 (ŠK Báhoň, S3BA), od 15.4.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.305: NMŠK 1922 Bratislava ( SD3R ). DK berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 291 a pokračuje v šetrení veci.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniťže prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31.3.2017. Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmena termínu stretnutia s poplatkom

PMC – 18.kolo: FKP Dúbravka – ŠK Vrakuňa ST 26.4. o 17.30 hod.

ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

b/ zmeny termínov stretnutí – dohody FK

PMA1 – 22.kolo: MŠK Senec – OFK D.Lužná SO 27.5. o 9.00 hod.

PMB1 – 22.kolo: MŠK Senec – OFK D.Lužná SO 27.5. o 10.30 hod.

PMC – 22.kolo: MŠK Senec – OFK D.Lužná SO 27.5. o 12.00 hod.

c/ termín dohrávky stretnutia

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník, UT 9.5. o 18.00 hod.

d/ V období od 11.4. – 3.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá Školský pohár SFZ 2016/2017. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2004 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili s predkola. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v kategórii dievčat dňa 16.5. 2017 /utorok/ a v kategórii chlapcov dňa 17. 5. 2017 /streda/ na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

e/ V období od 26.4. – 4.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá 19. ročníka McDonald´s CUP 2016/2017. Štartujú  koedukované družstvá chlapcov a dievčat  I. stupňa ZŠ narod. od 1.9. 2006 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.5. 2017 /streda/ na štadióne ŠKP Dúbravka.

Komisia rozhodcov a delegátov :

Oznamuje , že záloha za výstroj zn. ATAK musí byť uhradená do termínu 28.4.2017 na číslo účtu BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012, VS: 244, Správa pre adresáta: Meno, priezvisko – záloha za výstroj

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Súčasne oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017. 

Oznamuje zmenu termínu oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 27.4.2017 o 17.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky boli poslané mailom.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor z regionálnych futbalových zväzov sa uskutoční v dňoch 28.-30.4. na Štrbskom Plese. Pozvánky boli poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov na termín uhradenia zálohy za výstroj do 28.4.2017 podľa pokynov, ktoré im boli poslané mailom.

Nedostatky rozhodcov (8.-16.4.):

Kalmár – pri špecifickom prípade štartu hráča po zmene priezviska by sa žiadalo doplniť údaj o tom, odkedy je zmena platná a či bolo požiadané o vydanie nového RP;

Maretta – nezdôvodnené oneskorené dodanie RP do kabíny rozhodcov

Pozýva na zasadnutie dňa 21.4. Ľ. Polakoviča a T. Marettu.

Ospravedlnenia: Martinkovič 28.4.-1.5.; Maretta 30.4., 5.-8.5.; Parilák 5.-9.5.; Tománek od 20.4.

Trénersko – metodická komisia : 

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus (9).

TMK BFZ oznamuje trénerom, že dňa 08.05.2017 (v pondelok) organizuje Seminár trénerov BFZ 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.5.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Prihlásení : P. Hroudný, P. Gregora, M. Snopek, J. Blecha, P. Populhár, Š. Gubrica, M. Kostolanský, R. Fabšo, A. Benčič, W. Rischer, P. Gaži, J. Kubica, P. Baňovič, J. Reffek, B. Juhas, M. Kuma, B. Sedlák, F. Cvecko, P. Drgoňa, S. Ondruš (20).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

                                                          Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                                   Akcia                                     Kategória

Apríl:

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                              U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                                        U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                               U16 BFZ

10.05.2017 MT – Krajské kolo Mc Donald´s CUP CH+D (NMŠK)     ZŠ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                                  U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                                                  U14 BFZ

13.-14.05.2017 MT – Memorial P. Dubovského                        U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                      U12-13 BA mesto

16.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ –                    dievčatá ZŠ

16.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ –                      chlapci ZŠ

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná)     U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                                       U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                                       U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                          U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                                           U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)    U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava                 U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava                Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)               U17 BFZ

Prečítané: 111x