Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0147
Juraj Valko – rozhodca.
Juraj Valko – rozhodca. Za pripustenie šiesteho striedajúceho hráča v stretnutí 13. kola medzi družstvami Inter Bratislava B – FK Rača, v súťaži SD3R, ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac od 6.11.2017, podľa čl. 63/1b,2b DP.Poplatok za prerokovanie 10.-€ zaplatí na sekretariáte BFZ.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0147
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 20:49
Stav: Nové