Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0148
Peter Szakall – asistent rozhodcu.
Peter Szakall – asistent rozhodcu. Za pripustenie šiesteho striedajúceho hráča v stretnutí 13. kola medzi družstvami Inter Bratislava B – FK Rača, v súťaži SD3R, ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac od 6.11.2017, podľa čl. 63/1b,2b DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€ zaplatí na sekretariáte BFZ.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0148
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 20:50
Stav: Nové