Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0001
Boris Hujbert 1159482 (PŠC Pezinok, S3BA)
Boris Hujbert 1159482 (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38-41 DP. Upúšťa od výkonu jej zvyšku 4 dni a uvoľňuje výkon športu Borisovi Hujbertovi od 09.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0001
Klub: PŠC Pezinok
Dátum zaevidovania: 03.08.2018 23:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Boris Hujbert Boris Hujbert 1159482 (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38-41 DP. Upúšťa od výkonu jej zvyšku 4 dni a uvoľňuje výkon športu Borisovi Hujbertovi od 09.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 03.08.2018 23:59