Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0002
Juraj Mrva 1188222 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA)
Juraj Mrva 1188222 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0002
Klub: CFK Pezinok - Cajla
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 21:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Mrva Juraj Mrva 1188222 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 10.08.2018 21:41
POKUTY