Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0003
Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, S4BA)
Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0003
Klub: FK Lamač Bratislava
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 21:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Wallner Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 10.08.2018 21:43
POKUTY