Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0139
Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S3BA)
Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 03. 2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0139
Klub: MFK Rusovce
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 00:24
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 00:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Keszi Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 03. 2019. 10 EUR 09.11.2018 00:25