Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0182
ŠK Svätý Jur, S4BA.
ŠK Svätý Jur, S4BA. Dostavili sa zástupcovia klubu a podali vysvetlenie k U.č.164. Pre porušenie povinnosti organizátora stretnutia – neboli prijaté opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu, podľa čl. 57/1a, ukladá disciplinárnu sankciu klubu Pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0182
Klub: ŠK Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 23.11.2018 22:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠK Svätý Jur, S4BA. Dostavili sa zástupcovia klubu a podali vysvetlenie k U.č.164. Pre porušenie povinnosti organizátora stretnutia – neboli prijaté opatrenia na zabránenie urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu, podľa čl. 57/1a, ukladá disciplinárnu sankciu klubu Pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2. 10 EUR 23.11.2018 22:35
POKUTY