Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0183
FK Lamač Bratislava, S4BA.
FK Lamač Bratislava, S4BA. Klub dodatočne zaslal vyjadrenie a Odvolanie k nahratiu skráteného prvého polčasu 12. kola s TJ Záhoran Jakubov a k nenahratiu stretnutia 14. kola s TJ Záhoran Kostolište do 48 hodín. DK berie na vedomie písomné zdôvodnenie a následné písomné zrušenie Odvolania. Oznamuje klubu, že disciplinárne konanie bolo ukončené v U.č.180 zo dňa 23.11.2018.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0183
Klub: FK Lamač Bratislava
Dátum zaevidovania: 30.11.2018 22:47
Dátum vyriešenia: 30.11.2018 22:47
Stav: Vyriešené