Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0194
Vylúčení po 2. ŽK - Samuel Mifkovič 1305413 (FC Zohor)
Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Samuel Mifkovič 1305413 (FC Zohor), od 28.02.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí ZT BFZ – dorast.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0194
Klub: FC Zohor
Dátum zaevidovania: 08.03.2019 21:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Samuel Mifkovič Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Samuel Mifkovič 1305413 (FC Zohor), od 28.02.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí ZT BFZ – dorast. 5 EUR 08.03.2019 21:39