Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0223
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Peter Kogler 1234780 (MFK Rusovce, S3BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: Peter Kogler 1234780 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0223
Klub: MFK Rusovce
Dátum zaevidovania: 29.03.2019 18:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Kogler Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: Peter Kogler 1234780 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 10 EUR 29.03.2019 18:28