Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0224
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Veljko Ilič 1407347 (ŠK Lozorno, FO, S3BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: Veljko Ilič 1407347 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 25.03.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0224
Klub: ŠK Lozorno, FO
Dátum zaevidovania: 29.03.2019 18:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Veljko Ilić Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP, od 25.03.2019. 10 EUR 30.03.2019 08:07