Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0226
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 25.03.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0226
Klub: OŠK Slovenský Grob
Dátum zaevidovania: 29.03.2019 18:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Vozár Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 25.03.2019. 10 EUR 29.03.2019 18:40