Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0228
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Michal Čambal 1156570 (MŠK Senec, S4BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP: Michal Čambal 1156570 (MŠK Senec, S4BA), od 23.03.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0228
Klub: MŠK Senec
Dátum zaevidovania: 29.03.2019 18:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Čambal Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/8 DP, od 23.03.2019. 10 EUR 30.03.2019 08:19