Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0230
Vylúčený po 2. ŽK - Richard Zošš 1320374 (FK Rača, S3BA)
Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Richard Zošš 1320374 (FK Rača, S3BA), od 1.04.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0230
Klub: FK Rača Bratislava
Dátum zaevidovania: 06.04.2019 00:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Richard Zošš Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Richard Zošš 1320374 (FK Rača, S3BA), od 1.04.2019. 10 EUR 06.04.2019 00:23