Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0231
Vylúčený po 2. ŽK - Róbert Benčúrik 1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Róbert Benčúrik 1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 1.04.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0231
Klub: FK Karpaty Limbach
Dátum zaevidovania: 06.04.2019 00:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Benčurik Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Róbert Benčúrik 1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 1.04.2019. 10 EUR 06.04.2019 00:25