Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0241
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Vladimír Ronec 1312663 (FC Malacky, S3BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Vladimír Ronec 1312663 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0241
Klub: FC Malacky
Dátum zaevidovania: 06.04.2019 00:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vladimír Ronec Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Vladimír Ronec 1312663 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019. 10 EUR 06.04.2019 00:53