Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0245
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Samuel Daniška 1276112 (FC Ružinov, SD3R), od 31.03.2019.
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Samuel Daniška 1276112 (FC Ružinov Bratislava, SD3R), od 31.03.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0245
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 06.04.2019 01:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Samuel Daniška Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Samuel Daniška 1276112 (FC Ružinov Bratislava, SD3R), od 31.03.2019. 5 EUR 06.04.2019 01:05