Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0249
Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA)
Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 229 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0249
Klub: ŠK Lozorno, FO
Dátum zaevidovania: 06.04.2019 01:19
Dátum vyriešenia: 06.04.2019 01:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Kéry Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 229 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. 10 EUR 06.04.2019 01:20