Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0271
David Hritz 1355149 ( PFA ŠTK Šamorín, MZRL)
David Hritz 1355149 ( PFA ŠTK Šamorín, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0271
Klub: PFA ŠTK Šamorín
Dátum zaevidovania: 12.04.2019 13:20
Dátum vyriešenia: 12.04.2019 13:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
David Hritz David Hritz 1355149 ( PFA ŠTK Šamorín, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€. 5 EUR 12.04.2019 13:21