Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0350
U.č.350: András Šándor 1296058 (ŠK Tomášov, S3BA)
András Šándor 1296058 (ŠK Tomášov, S3BA). DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP, od 6.05.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0350
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 11:51
Dátum vyriešenia: 31.05.2019 17:37
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
András Šándor András Šándor 1296058 (ŠK Tomášov, S3BA). DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP, od 6.05.2019. 10 EUR 10.05.2019 11:52