Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0352
U.č.352: Tomáš Sandtner 1305784 ( ŠK Šenkvice, MD3R).
Tomáš Sandtner 1305784 ( ŠK Šenkvice, MD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) od 13.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0352
Klub: ŠK Šenkvice
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 12:02
Dátum vyriešenia: 25.05.2019 08:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Sandtner Tomáš Sandtner 1305784 ( ŠK Šenkvice, MD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) od 13.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. 5 EUR 10.05.2019 12:03