Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0353
U.č.353: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA
U.č.353: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie k HNS diváka na tribúne Dušana Ťapušku – pohoršujúce a urážlivé výroky na delegované osoby počas celého stretnutia 23. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Rusovce. DK podľa čl. 58/2 ukladá klubu DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu Dušana Ťapušku na tribúnu štadióna FK Slovan Most pri Bratislave, počas súťažných stretnutí do 31.12.2019, podľa čl.43/g.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0353
Klub: FK Slovan Most pri Bratislave
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 12:04
Dátum vyriešenia: 31.05.2019 17:37
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie k HNS diváka na tribúne Dušana Ťapušku – pohoršujúce a urážlivé výroky na delegované osoby počas celého stretnutia 23. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Rusovce. DK podľa čl. 58/2 ukladá klubu DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu Dušana Ťapušku na tribúnu štadióna FK Slovan Most pri Bratislave, počas súťažných stretnutí do 31.12.2019, podľa čl.43/g. 10 EUR 10.05.2019 12:06
POKUTY