Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0389
U.č.389: Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R)
Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 375 a za vykázanie z lavičky v stretnutí MD3R ŠK Šenkvice – TJ Jarovce, odohrané dňa 19.05.2019 za HNS voči delegovanej osobe ( kritika a nadávka na rozhodcu ) ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie tímového manažéra družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia a finančnú pokutu 40.-€, podľa čl. 48/1a a 2a, od 20.05.2019. / 5.-€./
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0389
Klub: ŠK Šenkvice
Dátum zaevidovania: 31.05.2019 21:35
Dátum vyriešenia: 24.06.2019 07:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Hájnik Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 375 a za vykázanie z lavičky v stretnutí MD3R ŠK Šenkvice – TJ Jarovce, odohrané dňa 19.05.2019 za HNS voči delegovanej osobe ( kritika a nadávka na rozhodcu ) ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie tímového manažéra družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia a finančnú pokutu 40.-€, podľa čl. 48/1a a 2a, od 20.05.2019. / 5.-€./ 5 EUR 31.05.2019 21:36
POKUTY