Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0391
U.č.391: Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R)
Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R). Na základe Oznámenia člena riadiaceho orgánu, začína disciplinárne konanie a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 6.06.2019 o 16,00, pre poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkonu športu, podľa čl. 17 a 43/1, 2a DP od 31.5.2019, až do rozhodnutia DK. Na zasadnutie DK, ktoré sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici, pozýva aj zástupcu klubu ŠK Bernolákovo.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0391
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 31.05.2019 21:43
Dátum vyriešenia: 24.06.2019 07:09
Stav: Vyriešené