Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0392
U.č.392: FK Inter Bratislava B, SD3R.
FK Inter Bratislava B, SD3R. Na základe odstúpenia ŠTK v US č. 45, začína disciplinárne konanie voči klubu za nerešpektovanie výzvy ŠTK zo dňa 17.05.2019, neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP čl. 68 v stretnutí 21 kola SD3R FK Inter Bratislava B – TJ Rovinka a žiada klub FK Inter Bratislava o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 4.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0392
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 31.05.2019 21:45
Dátum vyriešenia: 24.06.2019 07:09
Stav: Vyriešené