Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0393
U.č.393: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL
NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Na základe odstúpenia ŠTK v US č. 45, začína disciplinárne konanie voči klubu za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2 a žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 4.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0393
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 31.05.2019 21:46
Dátum vyriešenia: 24.06.2019 07:09
Stav: Vyriešené