Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0394
Vylúčený po ČK. - Štefan Varenits 1213919 (MFK Rusovce, S3BA)
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: Štefan Varenits 1213919 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou v PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0394
Klub: MFK Rusovce
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:23
Dátum vyriešenia: 10.07.2019 08:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štefan Varenits Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: Štefan Varenits 1213919 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou v PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.06.2019. 10 EUR 07.06.2019 11:24