Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0398
Vylúčený po 2. ŽK - Milan Jevtič 1416020 (ŠK Tomašov, S3BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Milan Jevtič 1416020 (ŠK Tomašov, S3BA) , od 2.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0398
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:34
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Jevtić Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Milan Jevtič 1416020 (ŠK Tomašov, S3BA) , od 2.06.2019. 10 EUR 07.06.2019 11:35