Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0399
Vylúčený po 2. ŽK - Jakub Vida 1298125 (FC Rohožník, S3BA) , od 2.06.2019
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Jakub Vida 1298125 (FC Rohožník, S3BA) , od 2.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0399
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:37
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Vida Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Jakub Vida 1298125 (FC Rohožník, S3BA) , od 2.06.2019. 10 EUR 07.06.2019 11:38