Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0400
Vylúčený po 2. ŽK - Tibor Chlebo 1103825 (FKM Karlova Ves, S4BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Tibor Chlebo 1103825 (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 3.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0400
Klub: FKM Karlova Ves Bratislava
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:40
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tibor Chlebo Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Tibor Chlebo 1103825 (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 3.06.2019. 10 EUR 07.06.2019 11:41