Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0401
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Viktor Kálmán 1249581 (ŠK Tomašov, S3BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Viktor Kálmán 1249581 (ŠK Tomašov, S3BA), od 2.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0401
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:42
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Viktor Kálmán Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Viktor Kálmán 1249581 (ŠK Tomašov, S3BA), od 2.06.2019. 10 EUR 07.06.2019 11:43