Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0403
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Lukáš Bukovinský 1307415 (FK Rača Bratislava, S3BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Lukáš Bukovinský 1307415 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 2.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0403
Klub: FK Rača Bratislava
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:47
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:04
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Bukovinský Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Lukáš Bukovinský 1307415 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 2.06.2019. 10 EUR 07.06.2019 11:48