Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0408
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), od 3.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0408
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 11:59
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:06
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Kriš Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), od 3.06.2019. 5 EUR 07.06.2019 12:00