Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0410
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Robert Fráz 1301698 (FC Rohožník, SD3R), od 3.06.2019.
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Robert Fráz 1301698 (FC Rohožník, SD3R), od 3.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0410
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Róbert Fráz Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Robert Fráz 1301698 (FC Rohožník, SD3R), od 3.06.2019. 5 EUR 07.06.2019 12:06