Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0413
TJ Záhoran Jakubov, S4BA
TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a predvoláva p. Jána Slobodu – HU a organizátora stretnutia na svoje zasadnutie dňa 13.06.2019 o 16,00 pre nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CKF Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b DP. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie menovanému, podľa čl. 16 a 43/1, 2a DP od 3.6.2019, až do rozhodnutia DK. Zasadnutie DK sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0413
Klub: TJ Záhoran Jakubov
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:10
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
J Záhoran Jakubov, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a predvoláva p. Jána Slobodu – HU a organizátora stretnutia na svoje zasadnutie dňa 13.06.2019 o 16,00 pre nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CKF Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b DP. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie menovanému, podľa čl. 16 a 43/1, 2a DP od 3.6.2019, až do rozhodnutia DK. Zasadnutie DK sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici. 10 EUR 07.06.2019 12:11