Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0414
Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R)
Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R). Menovaný sa dostavil na zasadnutie v sprievode prezidenta klubu p. Martina Méryho. Podali vyjadrenie k U.č.391, poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 17/1 a 65 DP, od 31.05.2019. / 5.-€./
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0414
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Dežulian Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R). Menovaný sa dostavil na zasadnutie v sprievode prezidenta klubu p. Martina Méryho. Podali vyjadrenie k U.č.391, poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 17/1 a 65 DP, od 31.05.2019. / 5.-€./ 5 EUR 07.06.2019 12:12