Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0415
FK Inter Bratislava B, SD3R
FK Inter Bratislava B, SD3R. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.392 a ukladá DS – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 12 a 64 DP. / 5.-€./
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0415
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:14
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 12:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Inter Bratislava B, SD3R. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.392 a ukladá DS – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 12 a 64 DP. / 5.-€./ 5 EUR 07.06.2019 12:14
POKUTY