Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0416
NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL
NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.393 za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL, NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2 a ukladá DS – finančnú pokutu 20.-€, /súťaž SZRL/ + 20.-€ /súťaž MZRL/ , spolu 40.-€. / 5.-€./
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0416
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:16
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 12:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.393 za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL, NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2 a ukladá DS – finančnú pokutu 20.-€, /súťaž SZRL/ + 20.-€ /súťaž MZRL/ , spolu 40.-€. / 5.-€./ 5 EUR 07.06.2019 12:16
POKUTY