Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0419
Vylúčený po 2. ŽK - András Šándor 1296058 (ŠK Tomašov, S3BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: András Šándor 1296058 (ŠK Tomašov, S3BA) , od 10.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0419
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 17.06.2019 22:24
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 23:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
András Šándor Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: András Šándor 1296058 (ŠK Tomašov, S3BA) , od 10.06.2019. 10 EUR 17.06.2019 22:25