Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0423
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 8.06.2019. /Zaplatená pokuta za 5 ŽK-uvoľnená činnosť/.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0423
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 17.06.2019 22:37
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:33
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Markusek Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 8.06.2019. 10 EUR 17.06.2019 22:38