Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0424
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), od 9.06.2019. /Zaplatená pokuta za 5 ŽK-uvoľnená činnosť/.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0424
Klub: ŠK Závod
Dátum zaevidovania: 17.06.2019 22:39
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 22:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Erik Gildein Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), od 9.06.2019. 10 EUR 17.06.2019 22:40