Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0426
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – Adam Grečnár 1218576 (FKM Karlova Ves, S4BA)
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Adam Grečnár 1218576 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 10.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0426
Klub: FKM Karlova Ves Bratislava
Dátum zaevidovania: 17.06.2019 22:44
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 23:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Grečnár Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Adam Grečnár 1218576 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 10.06.2019. 10 EUR 17.06.2019 22:44