Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0432
Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – Peter Krasňanský 1146431 (CHF Pezinok-Cajla, S4BA)
Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Peter Krasňanský 1146431 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 10.06.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0432
Klub: CFK Pezinok - Cajla
Dátum zaevidovania: 17.06.2019 23:00
Dátum vyriešenia: 31.08.2019 15:00
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Krasňanský Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 37/5 DP: Peter Krasňanský 1146431 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 10.06.2019. 10 EUR 17.06.2019 23:01