Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2018/2019-0435
Ján Sloboda, HU -TJ Záhoran Jakubov, S4BA.
Ján Sloboda, HU -TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Nedostavil sa HU a organizátor stretnutia p. Ján Sloboda a ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie k porušeniu povinností k U.č.413 ( kritizovanie výkonu rozhodcov a zamknutie delegovaných osôb v objekte na štadióne ) po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CFK Pezinok-Cajla. DK pozastavuje menovanému výkon funkcie HU na 7 mesiacov od 3.6.2019 a ukladá klubu TJ Záhoran Jakubov finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 16/1 a 64/1a,3 a 4 DP.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2018/2019-0435
Klub: TJ Záhoran Jakubov
Dátum zaevidovania: 17.06.2019 23:10
Dátum vyriešenia: 31.08.2019 15:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Sloboda, HU -TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Nedostavil sa HU a organizátor stretnutia p. Ján Sloboda a ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie k porušeniu povinností k U.č.413 ( kritizovanie výkonu rozhodcov a zamknutie delegovaných osôb v objekte na štadióne ) po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CFK Pezinok-Cajla. DK pozastavuje menovanému výkon funkcie HU na 7 mesiacov od 3.6.2019 a ukladá klubu TJ Záhoran Jakubov finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 16/1 a 64/1a,3 a 4 DP. 10 EUR 17.06.2019 23:10
POKUTY