Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0027
SFC Kalinkovo, MD3R.
SFC Kalinkovo, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči SFC Kalinkovo za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub SFC Kalinkovo o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0027
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 09.08.2019 17:51
Dátum vyriešenia: 31.08.2019 15:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
SFC Kalinkovo, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči SFC Kalinkovo za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub SFC Kalinkovo o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 5 EUR 09.08.2019 17:51