Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0028
FC IMAS, MD3R.
FC IMAS, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC IMAS za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC IMAS o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0028
Klub: FC IMAS
Dátum zaevidovania: 09.08.2019 17:52
Dátum vyriešenia: 31.08.2019 15:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FC IMAS, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC IMAS za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC IMAS o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 5 EUR 09.08.2019 17:53